Doorbraakmethode®, een nieuwe standaard voor maatwerk

De Doorbraakmethode® is een nieuwe standaard voor maatwerk in het sociaal domein, ontwikkeld door het Instituut voor Publieke Waarden. Het geeft professionals instrumenten om makkelijker, beter en goedkoper een uitzondering te maken voor de inwoner.

Zes stappen Doorbraakmethode®

 1. Situatieschets
 2. Toekomstperspectief
 3. Overzicht
 4. Doorbraak
 5. Onderbouwen
 6. Actieplan

Download PDF

Wil je maatwerk leveren? Gebruik de Doorbraakmethode®!

Het is een beproefde manier van werken waarbij steeds dezelfde zes onderstaande processtappen worden doorlopen.

 1. Situatieschets
  Wat is de situatie van de inwoner?
 2. Toekomstperspectief
  Waar wil iemand zelf naar toe?
 3. Overzicht
  Wat is er nodig om het toekomstperspectief te bereiken?
 4. Doorbraak
  Wat moeten we doorbreken om te kunnen werken aan het perspectief?
 5. Onderbouwen met waardendriehoek
  Hoe beschrijf je de doorbraak aan de hand van legitimiteit, rendement en betrokkenheid?
 6. Actieplan
  Hoe maak je de oplossing concreet?

Hiermee kun je als professional in het sociaal domein makkelijk en onderbouwd maatwerk leveren. Want wanneer bestaande oplossingen niet werken, is er voor de inwoner altijd nog maatwerk mogelijk. Maatwerk moet beschikbaar zijn om te maken, te verdedigen en om te regelen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten. Lees meer hierover bij Instrumenten.

Inzichten

Vanaf 2019 werken we in Groningen met de Doorbraakmethode®. Dat heeft inmiddels voor 160 inwoners een oplossing opgeleverd waarmee zij meer regie krijgen op hun eigen leven en minder afhankelijk zijn van voorzieningen. Bovendien zijn het vaak oplossingen die uiteindelijk gewoon goedkoper zijn.

De Doorbraakmethode® is effectief gebleken. Het heeft inmiddels voor meerdere inwoners zijn waarde bewezen. De werkwijze zorgt voor beter passende ondersteuning en voor een duurzaam toekomstperspectief. Door onze unieke werkwijze waarop we de Doorbraakmethode® in Groningen inzetten, leveren we een belangrijke bijdrage aan het integraal samenwerken in het sociaal domein. Het helpt professionals om beter maatwerk te leveren en om te doen wat nodig is.

Inzichten
Binnen de lijnen

Doorbraaknetwerk in Groningen

In Groningen gaan we stap verder, want na de toepassingen van de Doorbraakmethode®, brengen wij de beproefde oplossingen in het systeem. Daardoor wordt de oplossing onderdeel van de reguliere oplossingen. Het verbetert en versterkt het bestaande systeem. Een ander inzicht is dat het Doorbraaknetwerk Groningen een essentiële voorwaarde is om succes te hebben met Doorbraakmethode®. Immers, juist in de samenwerking met de verschillende organisaties wordt het mogelijk om een doorbraak voor de inwoner te realiseren. Door het gebruik van de Doorbraakmethode® worden knelpunten en systeemproblemen zichtbaar. Zo is maatwerk de spiegel voor het verbeteren van het sociaal domein.

Meer organisaties in het sociaal domein in Groningen zouden kennis moeten hebben van en op termijn moeten gaan werken met de Doorbraakmethode®. Daardoor is er toegang tot meer kennis, ervaring en creativiteit van professionals. Dat dient het collectief van professionals en daarmee de inwoners.