Instrumenten Doorbraakmethode®

Hoe realiseer je nu een doorbraak? De Doorbraakmethode® is de overkoepelende naam voor een set aan instrumenten die een doorbraak mogelijk maken. Het perspectief van de inwoner is altijd het uitgangspunt. De menselijke maat staat weer centraal.

Instrumenten Doorbraakmethode®

Als je je aansluit bij de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden, krijg je toegang tot de instrumenten die het mogelijk maken een doorbraak te realiseren. We hebben het over het Grote Doorbraakboek, de digitale Doorbraaktool en de Leeromgeving. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we graag naar de website van de Doorbraakmethode.

Deel 1:

Wat heeft de inwoner nodig? En dat gaan organiseren.
 

 

Deel 2:

Met samenwerking tot betere oplossingen komen.
 

 

Lerende organisatie

De casuïstiek waarbij we een doorbraak inzetten, toont ons de systeeemproblemen en knelpunten. Maar het laat ook zien waar nieuwe oplossingen mogelijk zijn. Daarom werken we met de ‘lerende organisatie’ op basis van het model van het Instituut voor Publieke Waarden. Aan de hand van een fietsband leggen we het uit.

We onderscheiden drie ordes van leren:

 
1e orde van leren – uitvoering

De band van de fiets is lek en we gaan die plakken. Dat is wat we in de uitvoering doen: de inwoner passende ondersteuning geven.

2e orde van leren – beleid

We gaan op zoek naar het stukje glas in de band dat de lek veroorzaakt. Want hoe kan het dat de band steeds lek gaat? We geven inwoners met dezelfde problematiek dezelfde soort ondersteuning. Daarmee wordt dit maatwerk regulier.

3e orde van leren – bestuur

We benaderen het probleem vanuit een hoger abstractieniveau en vanuit het bestuur: Hoe kan het dat de fietsbanden daar telkens lek raken? Ligt er niet te veel glas op onze straten en wat gaan we daar aan doen? Welke verbeteringen moeten we in ons systeem aanbrengen zodat we inwoners beter en makkelijker de beste ondersteuning kunnen geven?

In het Doorbraaknetwerk Groningen verbinden we deze drie ordes van leren met elkaar.

Lerende organisatie

We onderscheiden drie ordes van leren:

 
1e orde van leren – uitvoering

De band van de fiets is lek en we gaan die plakken. Dat is wat we in de uitvoering doen: de inwoner passende ondersteuning geven.

2e orde van leren – beleid

We gaan op zoek naar het stukje glas in de band dat de lek veroorzaakt. Want hoe kan het dat de band steeds lek gaat? We geven inwoners met dezelfde problematiek dezelfde soort ondersteuning. Daarmee wordt dit maatwerk regulier.

3e orde van leren – bestuur

We benaderen het probleem vanuit een hoger abstractieniveau en vanuit het bestuur: Hoe kan het dat de fietsbanden daar telkens lek raken? Ligt er niet te veel glas op onze straten en wat gaan we daar aan doen? Welke verbeteringen moeten we in ons systeem aanbrengen zodat we inwoners beter en makkelijker de beste ondersteuning kunnen geven?

In het Doorbraaknetwerk Groningen verbinden we deze drie ordes van leren met elkaar.

 

1e 2e en 3e orde leren v2
FLOW

Integraal samenwerken met FLOW©

Hoe we de samenwerking binnen Doorbraaknetwerk Groningen vormgeven, is in beeld gebracht in het FLOW-model©. Het sociaal domein bestaat uit verschillende domeinen en organisaties, ook wel subsystemen genoemd. Deze subsystemen moeten samenwerken om passende ondersteuning te leveren aan inwoners. Dit gebeurt in de groene cirkel van het FLOW-model©, de uitvoerende professionals in de verschillende domeinen zoeken elkaar op casusniveau op. Het FLOW-model© gaat er vanuit dat elke professional binnen zijn of haar wet de ruimte opzoekt om passende ondersteuning te realiseren voor de inwoner. Als er ondersteuning vanuit een andere wet of domein nodig is dan is integrale samenwerking noodzakelijk.

Komen de professionals er niet uit binnen de reguliere routes in hun eigen domein? En ligt de oplossing buiten hun professionele invloed? Dan schalen zij op naar Doorbraaknetwerk Groningen (het integrale team waar alle verschillende subsystemen aan verbonden zijn). Dit wordt altijd in samenspraak gedaan: professionals zijn het er over eens dat zij het oneens zijn, of zij twijfelen of er kan worden afgeweken van de standaard.

Elke cirkel vertegenwoordigd een leer- en veranderniveau (Boonstra (2004), Caluwé en Vermaak (2006). De groene cirkel staat voor de eerste orde van leren en veranderen op operationeel niveau, de bruine cirkel voor de 2de orde van leren en veranderen op tactisch niveau en de rode cirkel voor de 3de orde van leren en veranderen op strategisch niveau in organisaties, afdelingen, samenwerkingsverbanden of projecten. De circulaire pijlen staan voor het organisatie- en domeinoverstijgend leren, waardoor er integraliteit ontstaat. Het verbindt de subsystemen die elk vanuit hun expertise bijdragen aan de maatwerkoplossing en daardoor integraal leren en veranderen faciliteert.

Door deze wijze van samenwerken houden we FLOW© in het werk en zorgen we voor antifragiliteit in het sociaal domein. Lees hier wat antifragiliteit inhoudt.

Integraal samenwerken met FLOW©

Hoe we de samenwerking binnen Doorbraaknetwerk Groningen vormgeven, is in beeld gebracht in het FLOW-model©. Het sociaal domein bestaat uit verschillende domeinen en organisaties, ook wel subsystemen genoemd. Deze subsystemen moeten samenwerken om passende ondersteuning te leveren aan inwoners. Dit gebeurt in de groene cirkel van het FLOW-model©, de uitvoerende professionals in de verschillende domeinen zoeken elkaar op casusniveau op. Het FLOW-model© gaat er vanuit dat elke professional binnen zijn of haar wet de ruimte opzoekt om passende ondersteuning te realiseren voor de inwoner. Als er ondersteuning vanuit een andere wet of domein nodig is dan is integrale samenwerking noodzakelijk.

Komen de professionals er niet uit binnen de reguliere routes in hun eigen domein? En ligt de oplossing buiten hun professionele invloed? Dan schalen zij op naar Doorbraaknetwerk Groningen (het integrale team waar alle verschillende subsystemen aan verbonden zijn). Dit wordt altijd in samenspraak gedaan: professionals zijn het er over eens dat zij het oneens zijn, of zij twijfelen of er kan worden afgeweken van de standaard.

Elke cirkel vertegenwoordigd een leer- en veranderniveau (Boonstra (2004), Caluwé en Vermaak (2006). De groene cirkel staat voor de eerste orde van leren en veranderen op operationeel niveau, de bruine cirkel voor de 2de orde van leren en veranderen op tactisch niveau en de rode cirkel voor de 3de orde van leren en veranderen op strategisch niveau in organisaties, afdelingen, samenwerkingsverbanden of projecten. De circulaire pijlen staan voor het organisatie- en domeinoverstijgend leren, waardoor er integraliteit ontstaat. Het verbindt de subsystemen die elk vanuit hun expertise bijdragen aan de maatwerkoplossing en daardoor integraal leren en veranderen faciliteert.

Door deze wijze van samenwerken houden we FLOW© in het werk en zorgen we voor antifragiliteit in het sociaal domein. Lees hier wat antifragiliteit inhoudt.

FLOW model v2

 

 

 

Waardendriehoek

De Waardendriehoek bestaat uit de waarden betrokkenheid, legitimiteit en rendement. Dit zijn de drie belangrijkste elementen waar je het maatwerk aan toetst.

 

 

 

Waardendriehoek

Waardendriehoek

De Waardendriehoek bestaat uit de waarden betrokkenheid, legitimiteit en rendement. Dit zijn de drie belangrijkste elementen waar je het maatwerk aan toetst.

Waardendriehoek v2

Maatwerk voor jou

In deze korte film zie je hoe we maatwerk legitimeren met de waardendriehoek én hoe we daarvan leren.

Wat is antifragiel?

Antifragiel is het tegenovergestelde van fragiel. Het betekent dat iets sterker wordt door tegenslagen. Vergelijk het met bijvoorbeeld het trainen van spieren. Door de training raken de spieren beschadigd, maar het maakt ze juist ook sterker. Trek deze vergelijking door naar het sociaal domein. Door het werken met de Doorbraakmethode® zien we waar het systeem schuurt en knelt. Daar leren we van. Daar brengen we verbeteringen aan. Dit leidt tot een beter en sterker systeem waardoor het steeds makkelijker wordt om de beste oplossing te vinden voor de inwoner.

Maatwerkcanvas

Om een doorbraak te legitimeren, gebruiken wij het maatwerkcanvas. Deze komt uit de gereedschapskist van de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden.

Met het maatwerkcanvas kun je een goede afweging maken en kun je systeemproblemen en knelpunten herkennen en benoemen. Download hier het maatwerkcanvas.

Ketenpainstorm

Een ‘ketenpainstorm’ is de naam voor een gesprek om thema’s, systeemproblemen of knelpunten in beeld te brengen. We nodigen hiervoor verschillende professionals in de keten uit die met het thema te maken hebben. De maatwerkcanvassen komen op tafel en gezamenlijk inventariseren we op welke plekken in de keten de pijn zit. Vervolgens zoeken we naar oplossingen.