Netwerk Groningen: hoe het werkt

We hebben de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan en geleerd van het werken met de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden. Op basis van die ervaringen hebben we werkendeweg onze werkwijze aangepast aan onze lokale praktijk.

Faciliteren professionals in het sociaal domein

Domeinoverstijgend maatwerk maken is niet eenvoudig. In veel gevallen is de bedachte oplossing logisch maar is deze niet direct te realiseren binnen het reguliere aanbod. Bijvoorbeeld omdat een uitzondering nodig is van een andere afdeling of organisatie, of omdat er iets nodig is wat we nog niet eerder hebben ingezet. Dit vraagt om een integrale samenwerking met andere afdelingen en partijen die vaak vanuit een ander perspectief naar een oplossing kijken. De Doorbraakmethode is een belangrijk hulpmiddel om samen een oplossing te legitimeren. Onze praktijkverbinders kunnen hierbij ondersteunen.

Wij zien maatwerk maken als één gezamenlijk proces waarbij verschillende professionals betrokken zijn. Soms lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen, is er handelingsverlegenheid om een uitzondering te maken of is er iets nodig waar je zelf geen invloed op hebt. We bieden professionals ondersteuning bij het realiseren van domeinoverstijgend maatwerk door een plek te bieden om samen op te schalen.

Ruimte binnen je donut

Ruimte en regels kunnen niet zonder elkaar. Filosoof Ronald Dworkin legt dit uit aan de hand van een donut. Het deeg van de donut bestaat uit wetten, regels en afspraken. De ruimte om maatwerk te maken, zit in het gat van de donut. Deze ruimte zou niet bestaan zonder de wetten, regels en afspraken er omheen. Andersom zouden wetten en regels alleen effectief kunnen zijn met ruimte voor maatwerk. Bij het maken van maatwerk zoeken we als professionals in het netwerk met elkaar de ruimte op.

Ruimte binnen je donut

Ruimte gebruiken

Hoe krijg je de doorbraak voor elkaar? Kijk naar het veranderverhaal van Annemarije Pompstra, praktijkverbinder Sociaal Domein bij WIJ Groningen.

De kracht van samen

De kracht van samen

Het voordeel van de samenwerking in het Doorbraaknetwerk Groningen is dat we kennis en ervaring bij elkaar brengen. We kunnen leunen op de eerdere doorbraken die gerealiseerd zijn en we maken gebruik van ieders creativiteit, ervaring en denkkracht. Door de inmiddels jarenlange ervaringen (sinds 2019) en door het grote aantal doorbraken (160) is er een sterk ontwikkeld lerend vermogen bij alle deelnemers van het netwerk. Het grote aantal dossiers bouwt ondertussen aan een groot archief waaruit geput kan worden voor nieuwe doorbraken.

Wie zijn lid van het netwerk?

Op dit moment zijn alleen nog de twee initiatiefnemers WIJ Groningen en gemeente Groningen lid van het netwerk. In 2023 willen beide organisaties het netwerk flink uitbreiden met partijen die werken in het sociaal domein van gemeente Groningen.

Lid worden

Het lidmaatschap van het Doorbraaknetwerk Groningen betekent dat jouw organisatie zich verbindt op drie niveau’s, namelijk op uitvoerend, beleidsmatig en op bestuurlijk niveau. Alle drie zijn namelijk nodig om maximaal rendement te halen uit en in te brengen in het netwerk. Daarom vragen we van elke organisatie die lid wil worden een akkoord van iemand in de uitvoering, van een manager en van de bestuurder. Als bevestiging van de benodigde commitment.

Wat heb je aan het lidmaatschap?

Leden leveren actieve bijdragen wanneer dat gevraagd wordt en krijgen input uit het collectieve kennisnetwerk. Dus wanneer je jouw vraag, jouw canvas inbrengt, krijg je suggesties en begeleiding om tot een oplossing te komen. Dit werkt natuurlijk ook andersom; wanneer een lid een casus inbrengt, wordt van jou(w organisatie) verwacht dat je actief jouw ervaringen en denkkracht inzet.

Het Doorbraaknetwerk Groningen wil twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst organiseren. Dat is de gelegenheid om bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen en natuurlijk om partners van het netwerk te ontmoeten. Bij deze website komt een afgeschermd deel dat alleen toegankelijk is voor leden. Dat deel verzamelt kennis en ervaringen van leden, zodat iedereen daarvan kan leren.

Wil jij lid worden?

Wil jij met jouw organisatie ook lid worden van het Doorbraaknetwerk Groningen?

Vul het aanmeldformulier in via onderstaande knop en we nemen contact met je op.

Lid worden